Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Edirne Sultan 1. Murat  Devlet Hastanesi tarafından Yoğun Bakım  Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 02 Ekim-10 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, başvuru tarihleri 11-18 Eylül  2017'dir.

Başvuru yapmak isteyen katılımcılar http://www.tkhk.gov.tr/DB/5/8436_sertifikali-egitim-p duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” kullanarak Edirne Sultan 1. Murat  Devlet Hastanesine başvuru yapabilirler.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için;

Program Sorumlusu:   Fevziye Merve MİLET

                                    Tel: 0 284 214 55 10 (1866)

                                    Mail: FevziyeMerve.Milet@saglik.gov.tr