2017 Yılı Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurlarına Ilişkin Kontenjanlar

01 Şubat 1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Yönetmeliği” çerçevesinde 2017 yılı için Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatına 20 kişilik kontenjan tanınmıştır. 

 

Müracaatların en geç 14 Ağustos 2017 tarihine kadar Kurumumuz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. 

 

2017 Yılında Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel İle İlgili Usul ve Esaslar,  Konu ve Kontenjan Listesi ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. 

 

Başvuru Formu 2 taraflıdır. Hem ön yüz, hem de arka yüzün BİLGİSAYAR ORTAMINDA doldurulması gerekmektedir. 

 

İstenilen belgeleri eksik olan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatında yer alan personelin başvuruları kabul edilecek olup, geçici görevlendirme suretiyle Kurumumuzda görev yürütmekte olan personelin, kadrosunun bulunduğu kuruma tahsis edilen kontenjanlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İletişim:

Eğitim, Ar-Ge Daire Başkanlığı

Rabiya KONUKOĞLU

İletişim:

Tel: 0 312 705 23 14,

rabia.konukoglu@saglik.gov.tr

 

Eğitim, Ar-Ge Daire Başkanlığı Sekreteryası

Tel: 0 312 705 20 31

  1. İlgili Dosyalar